Kesh&Kofer


Herman Hese o putovanju… 

542339_527069447324374_504394111_n

O tome kako bi moderan čovek trebalo da putuje postoji mnogo knjiga i knjižica, ali koliko ja znam, nema nijedne dobre. Kada neko kreće na putovanje trebalo bi, konačno, da zna šta radi i zašto to radi. Današnji varošanin to ne zna. On putuje zato što je leto u gradu suviše vrelo. On putuje zato što se nada da će promenom vazduha, gledanjem druge okoline i ljudi da se odmori od umornog rada. On putuje u planine jer ga s nejasnom željom muči nerazumljiva čežnja za prirodom, za zemljom i rastinjem; on putuje u Rim jer to spada u obrazovanje. Ali uglavnom putuje zato što putuju njegovi rođaci i komšije, zato što posle može o tome da priča i da se s tim razmeće, zato što je to moda i zato što se posle toga kod kuće opet oseća tako lepo i prijatno.
    Sve su to razumljivi i čestiti motivi. Ali zašto gospodin Krakauer putuje u Berhtesgaden, gospodin Miler u Graubinden, gospođa Šiler u Sankt Blazin? Gospodin Krakauer to radi zato što ima toliko mnogo poznanika koji uvek idu u Berhtesgaden, gospodin Miler zna da je Graubinden daleko od Berlina i da je u modi, a gospođa Šiler je čula da je u Sankt Blazinu vazduh tako čist. Sve troje bi moglo da promeni svoje planove za putovanje i pravce, i bilo bi potpuno isto. Svuda može da bude poznanika, svuda može da se da novac, a Evropa je neizmerno bogata mestima sa dobrim vazduhom. Dakle, zašto baš u Berhtesgaden? Ili u Sankt Blazin? Greška je u ovome. Putovanje bi trebalo da predstavlja stalni doživljaj a nešto vredno može da se doživi samo u okruženju sa kojim postoje duhovne veze. Neki simpatični izlet, veselo provedeno veče u bilo kojoj bašto restorana, vožnja parobrodom po omiljenom jezeru, sami po sebi nisu nikakvi doživljaji, nikakvo obogaćivanje našeg života, nisu podsticaji koji imaju trajnu snagu. Oni mogu to da postanu, ali za gospodu Krakauera i Milera, teško.
    Verovatno za ove ljude uopšte nema nijednog mesta na zemlji sa kojim imaju dublje veze. Za njih nema zemlje, nema obale ili ostrva, nema planine, nema starog grada koji ih privlači snagom naslućivanja, čiji bi izgled ispunio njihove najdraže snove i čije bi im upoznavanje značilo sakupljanje blaga. Pa ipak, kad već moraju da putuju, mogli bi to da rade srećnije i lepše. Pre putovanja bi morali, pa makar samo i na karti, da se bar površno obaveste o onom što je najbitnije za zemlju i mesto kuda putuju, kakav je položaj, kakav oblik zemljišta, kakvi su klima i stanovništvo u poređenju sa domovinom, i uobičajenom okolinom onoga koji putuje. A za vreme boravka na nepoznatom mestu morali bi da pokušaju da se upute u ono što je karakteristično za tu oblast. Morali bi da planine, vodopade, gradove ne zagledaju samo u prolazu kao efektne pojave, već da nauče da svaku od njih prepoznaju kao neophodnu i izraslu, i zbog toga i lepu pojavu na tom mestu.
Ko ima dobru volju, lako će doći do jednostavnih tajni umetnosti putovanja. Neće poželeti da pije minhensko pivo u Sirakuzi, i neće smatrati da je izvetrelo i skupo, ako ga tamo nađe. Neće putovati u strane zemlje a da bar u izvesnoj meri ne poznaje njihov jezik.  Prirodu, ljude, običaje, kuhinju i vina u tuđini neće meriti po merilima svoje domovine, neće želeti da Venecijanci budu odečniji, Napolitanci mirniji, ljudi iz Berna ljubazniji, vino kijanti slađe, Rivijera hladnija, ostrva strmija. Pokušaće da svoj način života prilagodi običajima i karakteru mesta, pa će u Grindelvaldu ustajati ranije, a u Rimu kasnije itd. Svuda će pokušati da se približi narodu i da ga razume. Neće se dakle kretati u internacionalnim hotelima, već u gostionicama čiji su vlasnici i radnici domaći, ili, još bolje, kod privatnika, na osnovu čijeg će života steći sliku o životu naroda. 
Bilo bi neverovatno smešno kada bi putnik u Africi hteo da sedne na kamilu u geroku i cilindru. Ali, smatra se normalnim da se u Cermatu ili Vangenu nose pariski kostimi, da se u francuskim gradovima govori nemački, da se u Gešenenu pije rajnsko vino i da se u Orvietu jedu ista jela kao u lajpcigu. Kada ovu vrstu putnika upitaš za Bernsku Visiju, pričaće sa negodovanjem o visokoj ceni karti za voz koji ide preko vrha Jungfrau, a kada počneš sa njima da pričaš o Sicilije, saznaćeš da tamo nema soba koje se greju, ali da u Taormini ima prvoklasna francuska kuhinja. Pitaš li o tamošnjem narodu i životu, ispričaće ti da nose iste, beskrajno smešne nošnje i da govore jednim potpuno nerazumljivim dijalektom.

Dosta o tome. Hteo sam da govorim o lepoti putovanja, a ne o nerazboritost i većine putnika.

Ali ko ima potrebu da ne napravi ni jedan prazan korak, ko stalno živi u celini i ko oseća da je obuhvaćen tkanjem sveta, tome oči svuda brzo idu na bitno, na pravo, na ono što se nalazi na zemlji. Svuda na zemlji će naći drveće, oblike planina, životinje i ljude da ih osećanjem dokuči i da se na njima zaustavi, umesto da trči za slučajnostima. On će otkriti da se ovo zajedničko, tipično, izražava i u najmanjim cvetovima, u najtanjim bojama vazduha, u najbeznačajnijim nijansama dijalekta, oblicima gradnje, narodnim igrama i pesmama, i u zavisnosti od njegove obdarenosti, jedna šaljiva reč omiljena u narodu, ili šum lišća, ili crkveni toranj, ili jedan mali, redak cvetić, postaće za njega formula koja potpuno i sigurno obuhvata čitavo postojanje nekog predela. A takve formule se ne zaboravljaju.
Dosta sa ovim. Hteo bih još da kažem da ne verujem u neki poseban “talenat za putovanja” o kojem se često govori. ljudi kojima na putovanjima tuđina brzo i srdačno postane bliska i koji imaju oko za pravo i vredno, to su isti oni ljudi koji su u životu uopšte prepoznali smisao i koji znaju da slede svoju zvezdu. Jaka nostalgija za izvorima života, težnja da se oseti prijateljstvo i jedinstvo sa svim što živi, stvara, raste, to je ključ za tajne sveta koje ćete željno i s radošću slediti ne samo na putovanjima u daleke zemlje, već i u ritmu svakodnevnog života i doživljavanja.
H.H. 1904god.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s